1 – Çalışmaların Derlenmesi

 • Yazarı tarafından çalışmalar word programında derlenir.
 • Word de derlenirken yazım ve imla kurallarına yazarlarca dikkat edilmelidir. (Grafiker dizgi çalışmasında detaylandırılmıştır.)(http://www.tdk.gov.tr/category/icerik/yazim-kurallari)
 • Kitap içeriğinde etik ihlaller olup olmadığı editörler tarafından kontrol edilir.
 • Editörlerin geri bildirim yaptığı her durum düzeltilir ve kitabın basımı için KRC Başkent Tıp Kitabevi ile sözleşme aşamasına geçilir.

        

2 – Çevirisi Yapılacak Olan Kitaplar

 • Çevirisi yapılacak olan kitaba karar verildikten sonra, dış yazışmalar uzmanımız yayınevi ile iletişime geçer.
 • Kitabın kopyası yayınevinden istenir ve incelenmesi üzerine çeviri editörüne iletilir.
 • Editör kitabın basılması ve Türkçeye çevrilmesinde mutabık ise;
  • Orijinal yayınevi ile çeviri ve basım şartları görüşülerek telif anlaşması yapılır.
  • Editörlerle çeviri anlaşması yapılır ve süreç başlar.

3 – KRC Başkent Tıp Kitabevi ile Anlaşma

 • KRC Başkent Tıp Kitabevi temsilcisi ile iletişime geçilir.
 • Temsilci ile telif hakkı detaylandırılır ve sözleşmeye dökülür.
 • Maddelerinde mutabık kalınan sözleşme imzalanır ve taraflara asılları teslim edilir.
 • Sözleşmede yer alan süreçlere uyum sağlayacak şekilde kitabın word dosyası ve materyaller temsilcinin belirlediği Grafikere/ Dizgiciye iletilir. Buradan Kitap Yükleyebilirsiniz.

4 – Grafiker/ Dizgi Çalışması

 • Word dosyasında gönderilen çalışmalar grafikere, indesign programında dizilmeye başlanmak üzere gönderilir.
 • Kitap yazım için uyulması gereken detaylar vardır ve bunlar:

Bölümünüzü Microsoft Word programında hazırlanması gerekiyor. Word ile yazılan yazılar Adobe indesign programına taşınarak hazırlanıyor. Bu nedenle ne kadar az tasarım yapılırsa o kadar çalışılması daha kolay ve zaman kazanımlı oluyor. Genel olarak başlıkların ayarlanması, tabloların düzeni, resim ve şekillerin kalitesi çalışmaların seyri açısından önemli.

Kitap Bölümü Başlığı

Kitap bölümü başlığında, her kelime büyük harfler ile yazılmalıdır. En fazla 2 satır başlık olmalıdır. Başlığın önünde bölüm numarası bulunmalıdır.

 

Yazar İsimleri

Yazar isimlerinde, her ad ve soyadının ilk harfi büyük geri kalanı küçük olmalıdır. En fazla 5 yazar olabilir.

Akademik unvan kısaltmalarından bazıları şu şekildedir: Arş. Gör. Dr. (Araştırma Görevlisi Doktor), Dr. Öğr. Üyesi ((Eskiden Yrd. Doç. Dr.) Doktor Öğretim Üyesi), Doç. Dr. (Doçent Doktor), Prof. Dr. (Profesör Doktor)

 

Metin

Paragraflar iki yana dayalı olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında boş satır bırakılmamalıdır. Bir kelimenin kullanım şekli Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzunda kullanıldığı gibi olmalıdır. (http://www.tdk.gov.tr/category/icerik/yazim-kurallari)

Başlıklar

Her ana konu başlığı 14 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın (bold) olacak şekilde yazılmalıdır. Her ana konu başlığı numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roma rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır.

Birinci dereceden alt konu başlığı 12 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı numaralandırılmalıdır. Örneğin; 1. Ana konu başlığının altındaki 1. Birinci dereceden başlık için 1.1. kullanılır. Devamı 1.2., 1.3. ve devamı şeklinde olmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roma rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

Birinci dereceden alt konu başlığında girinti olmamalıdır. Birinci dereceden alt konu başlıklarından önce ve sonra (12 pt) bırakılmalıdır.

İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı numaralandırılmalıdır. İkincil başlık için 1.1.1. gibi 3 rakam, üçüncül başlıkları için 1.1.1.1. gibi 4 rakam kullanılmalı ve ardışık olarak devam etmelidir. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roma rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.

En fazla 3. Dereceden alt konu başlığı yazılabilir.

Başlık numaralandırması tasarım konusunda bize yardımı olması içindir. Bizim yapıp size gönderdiğimiz tasarımda bu numaralar olmayacaktır.

Başlıkların öncesinde ve sonrasında boş satır bırakılmaz.

Sayfa Düzeni

 • Bölümler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 • Sayfanın solundan ve sağından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfanın üstünden 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Sayfanın altından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Fontlar

Metin paragrafları “Times New Roman” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 11 punto olmalıdır. Paragraf başlarında bir girinti bırakmaya gerek yoktur. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık (6 pt) boşluk bırakılmalıdır.  Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda özel bir durum gerektiren yazılar italik veya kalın olacak şekilde yazılabilir. Mesela bakteri adları italik olmalıdır.

Şekiller

Tüm şekiller sayfaya ortalanmalıdır.

Şekillerde ve şekil yazılarında girinti olmamalıdır. Şekil yazıları şekillerin altına yazılmalıdır. İsimlendirmesi Şekil (Bölüm Numarası).(Şekil Numarası):  Örn: Şekil 5.13: şeklinde olmalıdır. Her bir şekle kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Örn: (Şekil 5.13) Şekil yazıları kalın yazılmamalıdır. Şekil yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Şekiller mümkünse vektörel olarak çizilmeli, resimlerin çözünürlük kalitesi yüksek olmalıdır. Şekiller üzerindeki yazıları okuyamıyorsanız baskıda da büyük ihtimalle okunmayacaktır. Tekrar yazılmasında yarar vardır. Resimlerin orijinal dosyası ayrı olarak da gönderilmesi kalite bakımından daha iyi olur. Ekran resminin çekilmesi ile elde edilen çizim, şekil ve resimlerin kalitesi düşük olacaktır. Ekran resmini çekmektense resmi ayrı bir Word dosyasına koymak daha verimli olmasını sağlayacaktır.

Çeviri kitaplarındaki şekil içi yazıları sığmazsa saat yönünde çevirerek yazılabilir ve ya orijinal pdf üzerinde (şekil içi yazılar) yorum balonları içine çevirisini yazarak yapılmalıdır.

 

Tablolar

Kullanım türüne ve amacına bağlı olarak farklı tablolar kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.

Tablolarda ve tablo yazılarında girinti olmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üstüne yazılmalıdır. İsimlendirmesi Tablo (Bölüm Numarası).(Tablo Numarası):  şeklinde Örn: Tablo 5.12: olmalıdır. Her bir tabloya kitap bölümü içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmamalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.

Tabloda bulunan kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tablodaki yazılar 11 punto olmalıdır. Yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Tabloların durumuna göre yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Çeviri kitaplarındaki tablo çevirileri mutlaka Word’deki tabloda yapılmalıdır. (fotoğraf, çizgi vs. olmamalıdır).

 

Köprü Bağlantıları ve Dipnotlar

Kitap bölümlerinde köprü bağlantıları kullanılamaz.

Sayfalarda dipnotlar kullanılabilir. Dipnotların yazı tipi “Times New Roman” olmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 9 punto olmalıdır.

Semboller ve Boşluklar

Noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmalıdır. + , – , ‘,  = , < gibi sembollerden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. Açılış parantezinden sonraki ve kapanış parantezinden önce boşluk bırakılmamalıdır. Boşluk, açılış parantezinden önce ve kapanış parantezinden sonra bırakılmalıdır.

Ölçü birimleriyle rakamları arasında boşluk olmalıdır. Örn: 5 mm, 20 kg gibi. Ölçü birimlerinin kısaltmalarından sonra nokta kullanılmaz. Yüzde (%) işareti ile rakam arasında boşluk bırakılmaz. Örn: %80. Metni yazdıktan sonra bu durumları kontrol ediniz.

Sayfa Numaraları

Sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları, daha sonra editörler tarafından eklenecektir. Üst ve alt bilgiler sayfalarda kullanılmamalıdır.

Referanslar

Referansların doğru yerlerde kullanıldıklarına dikkat edilmelidir. Tüm referanslara kitap bölümü içerisinde en az bir kere atıfta bulunulmalıdır. Referans atıfları noktalama işaretinden sonra üst karakter olarak kullanılmalıdır. Referans numarası parantez içine alınmaz. Örn: …. yapılmıştır.23 Birden fazla referans yazılacaksa aralarına yalnızca virgül (,) konulmalıdır. Ardışık üç ve daha fazla referans yazımlarından ilk ve son rakamların arasında tire (-) konulması yeterlidir. Örn: …. yapılmıştır.1,2,3,4,5,8,21 yerine …. yapılmıştır.1-5,8,21 yazılması daha uygundur.

Kaynak kullanımı için öneriler:

Yabancı dergi:

Doganay M, Metan G, Alp E. A review of cutaneous anthrax and its outcome. J Infect Public Health 2010;3:98–105.

veya

Niederman MS. Biological markers to determine eligibility in trials for community-acquired pneumonia: a focus on procalcitonin. Clin Infect Dis. 2008 ;47 Suppl 3:S127-32. doi: 10.1086/591393.

Yazar sayısı beşe kadar ise aynen yazınız, beşten fazla ise ilk üçünden sonra “et al.” ifadesini kullanınız:

Tunkel AR, Glaser CA, Bloch KC, et al. The management of encephalitis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2008;47: 303-327.

Ulusal dergi:

Bayraktar Saral Ö, Sucu N, Aktoz Boz G, Erdem M, Köksal İ. 442 

Mycobacterium tuberculosis suşunda Bactec yöntemi ile kombine ilaç direncinin araştırılması. Türk Toraks Dergisi 2007;8(3):174-178.

Yazar sayısı beşe kadar ise aynen yazınız, beşten fazla ise ilk üçünden sonra “ ve ark.” ifadesini kullanınız.

Çok yazarlı uluslararası kitap:

Aagaard K, Luna RA, Versalovic J. The Human Microbiome of Local Body Sites and Their Unique Biology. in: Bennet JE, Dolin R, Blaser MJ (eds),  Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, Eighth Ed, Vol 1, Elsevier Saunders,  2015:11-18.

Tek yazarlı uluslararası kitap:

Bannister B, Gillespie S, Jones J. Infection, Microbiology and Management, 3rd ed, Blackwell Publishing, 2006:38-52.

Çok yazarlı ulusal kitap:

Tekeli E. Enfeksiyon Hastalıklarının dünü, bugünü, yarını. Kurt H, Gündeş S, Geyik MF (editörler).Enfeksiyon Hastalıkları, 1.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1.Baskı, 2013:1-13.

Tek yazarlı ulusal kitap:

Unat EK. Tıp Bakteriyolojisi ve Virolojisi, Cilt II, 2.Baskı,  Dergah Yayınları, İstanbul, 1987:777-791.

 

Sonuçlar

Bu basit kurallarla hazırlanan çalışmalar editör(ler)e iletilir.

 • Yapılan bölümler için Yazar/ Editörden onay alınır, düzeltilmesi gereken kısımlar varsa pdf te işaretlenerek yeniden grafikere gönderilir.
 • Bölüm ve metinlerde düzeltmeler bitti ise kapak çalışmasına başlanır.
 • Yazar veya editörlerce kullanılması düşünülen bir görsel yoksa, grafiker kitap isim ve konusuna uygun bir kapak çalışması yapar ve editörlere gönderir.
 • Kapak onayı alındıktan sonra indesign programıyla dizgi çalışması yapılır.
 • Grafiker tüm düzeltmeleri yapıp onayı aldıktan sonra T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ISBN alır.
 • Düzletmeleri yapılan dökümler kitabın kopyası (numunesi) basılmak üzere matbaaya gönderilir.
 • Matbaadan alınan örnek kitap kontrol için yazara / editöre teslim edilir ve onay alınır (üzerine).
 • Varsa düzeltme numune kitabın üzerinde yapılır ve en son matbaaya seri basım yapılmak üzere teslim edilir.

5 – Kitap Tanıtım, Satış ve Dağıtım

 • Matbaada seri basımı yapılan kitap çıkmak üzere iken tüm sosyal ve dijital medya kanallarımızda ‘’Çok Yakında’’ çalışması ile duyurulur.
 • Kitap matbaada hazır hale geldikten sonra ise tüm sosyal ve dijital medya kanallarda satışa sunulur ve dağıtımı gerçekleştirilir.
 • Sosyal, dijital medya ve pazaryerleri aracılığıyla satış ve dağıtımı güçlendirirken de, saha satış sorumlularımız üniversite, hastane ve kliniklerde satışımızı gerçekleştirmektedirler.
 • Üniversite, hastane ve kliniklerde, oda, federasyon, kooperatif ve derneklere toplu alımlarda özel fiyat uygulanıp, setler oluşturularak kampanya düzenlenmektedir.

6 – Satış Sonrası Hizmetler – Mutluluk Tablosu

 • Amacımız büyük çabalarla oluşturulmuş çalışmaların doğru mercilerde hak ettiği değeri doğru kanallarla bulmasını sağlamaktır.
 • Bu gerçekleştiğinde, yazar da, okur da mutlu iken, biz KRC Başkent Tıp Kitabevi olarak eserinize basım yayın, dağıtım ve satış hizmeti vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz.
 • Amacımız anlık satış değil, daimi ilişkilerle güçlendirilmiş referanslar oluşturmak. Bu amaçla iletişim telefon ve mail adreslerimizle ‘’mutlu müşteri’’ sürekliliği adına satış sonrası hizmetlerimiz de mevcuttur.