Washington El Kitabı Nefroloji

The Washington Manual Yandal Danışmanlığı Serileri: Nefroloji Yandal Danışmanlığı El Kitabı, Dördüncü Baskı’sının çevirisi, tamamı akademisyen, nefroloji ve iç hastalıkları uzmanı bir editör grubu tarafından organize edilmiştir. Her bir bölümün çevirisi editörler tarafından farklı bakış açılarıyla yeniden gözden geçirilmiş ve hatalar en az seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Çevirilerini yaptığım bölümler ve diğer çevirmenlerin gönderdiği bölümlerin kontrolü sırasında kitabın oldukça güzel, hekimlerin ihtiyaçlarına yönelik katkı sağlayacak, pratik ve güncel bilgiler sunan bir başucu kitabı olduğunu fark ettim. Tıp alanında gelişmelerin hızlı olduğu bir dönemde nefroloji alanındaki pek çok ihtiyacı nefrolojinin temel ilkelerine sadık kalacak şekilde karşılayacak olan bu eserin yoğun iş ortamında ve akademik alanlarda, akılda kalıcı pratik bilgilerle hekimlik pratiğini güncel tutacağını düşünüyorum

IRVIN & RIPPE Kritik Hasta Tedavisinde Ultrasonografi

Irwin & Rippe Kritik Hasta Tedavisinde Ultrasonografi kitabının çevirisi uzun ve yoğun bir çabayı gerektirdi. Ancak bu kitap yoğun bakımda sık karşılaşılan durumlar ve sık uygulanan girişimler ile ultrasonografinin bunlara yaklaşımda kullanımı hakkında değerli bilgiler içermekte. Günümüz yoğun bakımcısı için çok değerli bir yardımcı olan ultrasonografi uygulamasının çok farklı yönlerinin anlatıldığı bu kitabı çevirmek için sarf edilen çabaya değeceği inancındayız. Kitabı çevirirken her bölümü tek bir kişinin çevirmesini, böylece bölümler içinde bir anlatım bütünlüğü sağlamayı amaçladık. Umarız okunması kolay ve keyifli bir kitap hazırlamayı başarabilmişizdir. Kitap yalnızca ultrasonografi kullanımı ile ilgili bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda yoğun bakıma yatışı gerektiren farklı klinik sorunlar ve bu sorunların tedavisi için yoğun bakımcıların uyguladıkları girişimler hakkında da değerli bilgiler içeriyor.

Washington Manual Enfeksiyon Hastalıkları

The Washington Manual ® Infectious Diseases Subspecialty Consult'un üçüncü baskısı, enfeksiyon hastalıkları alanındaki hızla değişen gelişmeleri yansıtan pratik, çözüm odaklı ve güncel bilgilerle yaklaşımlar içeren değerli öneriler sunmaktadır. Kullanışlı, taşınabilir olan bu kaynakta, hızlı başvuru ve referans için en güncel bilgileri eksiksiz bir şekilde bulabilirsiniz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, asistanları, iç hastalıkları ile aile hekimliği uzmanları ve asistanları yanısıra aile hekimleri, birinci basamak hekimleri, enfeksiyona ilgi duyan tüm hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri için önemli bilgilerin kısa, net ve kolay anlaşılır şekilde vurgulandığı bir kaynaktır. Enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisine kısa, güncel ve kanıta dayalı yaklaşımlar sunan bu el kitabı güncel içeriği, takip edilmesi kolay yönergeler, tablolar, diyagramlar, algoritmalar, dozaj ve tedavi bilgilerini içeren kısa ve pratik bir formatta sunmaktadır.

Washington Manual Endokrinoloji

The Washington Manual® Endocrinology Subspecialty Consult'un dördüncü baskısı, endokrinoloji bilim dalındaki hızla değişen gelişmeleri yansıtan pratik ve güncel içerikler sunmaktadır. Kullanışlı, taşınabilir olan bu kaynakta, hızlı başvuru ve referans için en güncel bilgileri eksiksiz bir şekilde bulabilirsiniz. Dünya genelinde tıp camiasının çok sık başvurduğu pratik ve kapsamlı kitaplar arasında yer alan bu kitap serileri hekimlerimizin de hasta değerlendirme ve tedavisini pratik olarak yapmasına yardımcı olacaktır. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanları ile yandal asistanları, iç hastalıkları ile aile hekimliği uzmanları ve asistanları yanısıra aile hekimleri, birinci basamak hekimleri, endokrinolojiye ilgi duyan hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri için önemli bilgilerin kısa, net ve kalın metinle vurgulandığı okunması kolay bir kaynaktır. Dördüncü baskıda monojenik diyabet ve transseksüel bakımı kapsayan yeni bölümler eklenmiştir. Sık karşılaşılan endokrinolojik hastalıkların tanı ve tedavisine kısa, güncel ve kanıta dayalı yaklaşımlar sunan bu el kitabı güncel içeriği, takip edilmesi kolay yönergeler, tablolar, diyagramlar, algoritmalar, dozaj ve tedavi bilgilerini içeren kısa ve pratik bir formatta sunmaktadır.

Washington Cerrahi Patoloji El Kitabı

Washington Cerrahi Patoloji El Kitabı, uzun bir patoloji geçmiş ve geleneği olan bir kurumun, bu tecrübelerini yansıttığı, kullanımı kolay, içeriği zengin bir eserdir. Kitabın boyutu tam bir el kitabı niteliğinde olup, günlük kullanımda ulaşılabilirliği kolaylaştırmaktadır. İçeriği ise, hem patolojiye yeni başlayanlar, hem de bu konuda çalışanlar için kapsamlı ve aynı zamanda rahat anlaşılabilir özelliktedir. Her sisteme ait hastalıklar, o organ ve sistemler başlığı altında ele alınmış, konu içinde başlıklar ve önemli kavramlar kalın harflerle vurgulanmıştır. Ayrıca, bir bakışta hemen göze çarpan farklı renkteki tablolar ile, önemli noktalar özetlenmiştir. Konuların sonunda, daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenlere, kaynak önerileri yapılmıştır. Makroskopik incelemede, kılavuzluk edebilecek diseksiyon yöntemleri de, basit çizimlerle kolay uygulanabilecek şekilde ilgili konu içinde yer almaktadır.