Yazar Etik Sorumlulukları

 • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların akademik ve bilimsel nitelikleri taşıması yazarın sorumluluğundadır.
 • Yazarın çalışmalarına dair veri doğruluğundan emin olup, kayıtlarını düzenli tutması ve ihtiyaç gerektiğinde ulaşılabilir şekilde muhafaza etmelidir.
 • Yazar(lar)ın çalışmalrının özgün olması, atıf ya da alıntı yapılan durumlarda ise eksiksiz olarak kaynak belirtmesi gerekmektedir.
 • Gönderilen çalışmalar tek bir yerde yayınlanmak üzere yer almalıdır. Sunulan içerik yayınlanmış ve eşleşmişse, editöre bilgi verilerek alıntı yapmak, kullanmak veya çoğaltmak için gerekli izin ve süreçler izlenmelidir.
 • Çok yazarlı kitaplarda yazar olarak gösterilen kişi(ler) akademik veya bilimsel olarak katkısı olan ve çalışmanın yürütülme ve yayınlanma süreçlerinde görev üstlenen yazar özelliğinde olmalıdır. Bu özellikler dışında görev alanlar teşekkür kısmında yer almalıdır.
 • Çok yazarlı kitaplarda yazarların araştırmaya katkıları (fikir oluşturma, çalışmanın tasarımı, uygulama, istatistik, yazımı gibi) yayın hakkı devir sözleşme formunda yer verilerek editör kuruluna iletilmelidir.
 • Kitap kapağında yazar isimleri editörlerinin ortak kararına göre sıralamayla yer verilir.
 • Bölüm yazarları bölümlerini editöre teslim ederken yayın hakkı devir formunu mutlaka doldurmalıdırlar (Tıklayınız).
 • Yazar telifli bir görsel, tablo vb. kullanmak istiyorsa editörü bilgilendirmeli ve iznini gerekli yerlerden alarak teslim etmelidir.
 • İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmalar için ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olarak yürütülmelidir.
 • Yaşanan ya da yaşanılabilecek çıkar çatışması durumlarında editöre ve gerekirse yayınevine mutlaka bilgi verilmelidir.
 • Teşekkür bölümünde araştırma için alınmış finansal destek, bağış vb. yardım var ise belirtilmelidir.
 • Yazarların yayınlanmış veya değerlendirme aşamalarında herhangi bir hata, eksiklik vb. gibi durumları fark etmesiyle editörü bilgilendirmesi gerekmektedir.