EDİTÖR, EDİTÖR KURULU ve YAZARA YÖNELİK ETİK SORUMLULUKLAR

EDİTÖRLERE YÖNELİK ETİK SORUMLULUKLAR

Kitap İçeriğinde Sorumlulukları

Editör yayımlanan her bölümden sorumludur. Yayınladıkları materyalin kalitesini sağlamak ve yayınlanmış kaydın bütünlüğünü korumalıdır. Bu kapsamda editör;

 • Kararları yalnızca akademik açıdan olmalı ve bu kararlar ile ilgili tam sorumluluğu üstlenir.
 • Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi adına düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.
 • Fikri mülkiyet haklarına ve etik standartları gözeterek iş süreçlerini yürütür.
 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya paydaşların gelişimini sağlamaya çabalar.
 • Yazarların gizliliğini korur ve süreci de gizliliğe uyarak yönetir.
 • Yave diğer editör üyelerinin görüşlerini dikkate alarak hareket etmesi beklenir.
 • Hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip ederek güncel bilgilerle kitabın sürecini takip eder.

Okuyucu İlişkileri

 • Editörler, çalışmaların özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterecek çalışmalar yürütür.
 • Editörler tüm paydaşlardan gelen geri bildirimlerle açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirimle katkı sağlar.

Yazar İlişkileri

 • Editörler, tüm çalışmaların incelenmesinde azami özen gösterir.
 • Editör, yazar ile sürekli iletişim halinde bulunur ve görev tanımlarını net olarak ortaya döker ki süreçlerde yaşanabilecek aksaklıklar önceden aksiyon alınarak önlenebilsin.
 • Kitap bölümden bölüm yazar/yazarları, bütününden editör/ editörler sorumludur. Editörler bölüm yazar veya yazarlarından yayın devir hakkına dair yazı almalılar (Tıklayınız)

Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

 • Editörler her bir çalışmayı akademik amaçla adil, tarafsız ve zamanında değerlendirilerek sürecinin tamamlanmasını sağlar.
 • Editör/Editör Kurulu aşağıdaki aksiyonları alabilirler.
 • Çalışmayı yayımlayabilir.
 • Çalışmada kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmışsa da yayına kabul edebilir.
 • Yazardan/yazarlardan çalışmasını düzenlemesini isteyerek değerlendirme sürecini yeniden başlatabilir.
 • Çalışmayı reddedebilir.

Kişisel Verilerin Korunması

 • Editörler; kişisel veri içeren çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası ile çalışmayı kabul edip, rıza olmadığında ise çalışmayı reddeder. Editörler yazar bireysel verilerini korumaktan da editörler sorumludur.

Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

 • Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlayan çalışmalar gözetirler. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

 • Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde kitabın ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

 • Editörler, kitaplarında yayınlanan eserlere ilişkin eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemeye çaba gösterir.

Şikayetler

 • Editörler kendisine iletilen şikayetleri dikkatlice analiz etmeli ve yok edecek aksiyonlar almalıdır. Önemli bir hata ya da yanlışlık fark edildiğinde ya da yukarıda bahsedilen etik sorumluluklara uygun olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşıldığında kurulla toplantılar düzenlenerek çözüm aranılır, karara bağlanılır ve ilgili yazarlara aktarılır.

İNTİHAL DENETİMİ

 • Çalışmalar etik çerçevelere uygun hazırlanmalı ve varsa alıntı ya da atıf mutlaka belirtilmelidir. Çalışmalar editör değerlendirme sürecinden sonra yayınlanmadan önce intihal sorunu yaşanmaması için intihal programında değerlendirilmelidir.